روز های پایانی چهارمین فستیوال بازی‌ های ویدئویی و رقابتی در راه است

روز های پایانی چهارمین فستیوال بازی‌ های ویدئویی و رقابتی در راه است…

روز های پایانی چهارمین فستیوال بازی‌ های ویدئویی و رقابتی در راه است…
کانون دانشجویان زرتشتی منتظر حضور و همراهی شما عزیزان برای به پایان رساندن فستیوال چهار می‌ باشد.
این برنامه در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه در جشنگاه خسروی و در دو بخش ویدئویی و رقابتی برگزار خواهد شد.
بازی‌ های بخش ویدئویی شامل:
مسابقات FIFA بر روی PS5 و همچین VR و Kinect و PC و …
و بازی‌ های بخش رقابتی شامل:
بردگیم‌ هایی همچون کودتا، راز هیتلر، کهربا و… . بازی‌ های نوستالژی و بازی جدید هیجانی‌-سرعتی و …
منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)